Committee

 

Advisory Chair
Tao Han Shanghai Jiao Tong University, China
   
CONFERENCE CHAIRs  
Manhua Liu Shanghai Jiao Tong University, China
Xuefeng Liang Xidian University, China
 
PROGRAM CHAIRs
Jun Shi Shanghai University, China
Guowei Lu The University of Aizu, Japan
Yanlin Geng Xidian University, China
   
PROGRAM Co-CHAIRs  
Xinagjie Kong Zhejiang University of Technology, China
Wenjie Chen Anhui University, China
Liang Hunag Wuhan University of Technology, China
   
Student PROGRAM CHAIR  
Hao Yan Shanghai Jiao Tong University, China
 
LOCAL CHAIRS  
Yanyan Xu Shanghai Jiao Tong University, China
Yan Wang East China Normal University, China
   
Regional Committee  
Shancheng Zhao Jinan University, China
Shuxin Liu Shanghai DianJi University, China
Xuehe Wang Sun Yat-sen University, China
Liu Fang Singapore University of Social Sciences, Singapore
Mohd Faizal Abdollah Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Asif Iqbal. H Management and Science University, Malaysia
   
International Publicity Committee
Jianpeng Hu Shanghai University of Engineering Science, China
Wei Zhang Nanyang Technological University, Singapore
Ibrahim Mohammed Dweib Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
Warusia Mohamed Yassin Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Viany Utami Tjhin Bina Nusantara University, Indonesia
   

 

Technical committee
MD ABDUR RAHMAN
Dorota Jelonek
Sook-Ling Chua
Lee-Kien Foo
Dehong Qiu
Supparang Ruangvanich
Han Foon Neo
Raja Kumar
Putsadee Pornphol
Pius A. Owolawi
Mohd Faizal Abdollah
Wenliang Lin
Warusia Yassin
Xin Yang
Jirawan Plungpongpan
Yongmei Wei
Carlo Inovero
Maria Rona Perez
Dinesh K
Rosicar E. Escober
Ace C. Lagman
Rima Tri Wahyuningrum
Chenguang Shi
Aleta Fabregas
Zhengqiang Wang
 Jahangirnagar University, Bangladesh
Czestochowa University of Technology, Poland
Multimedia University, Malaysia
Multimedia University, Malaysia
Huazhong University of Science and Technology, China
Chandrakasem Rajabhat University, Thailand
Multimedia University, Malaysia
Taylor's University, Malaysia
Phuket Rajabhat University,Thailand
Tshwane University of Technology , South Africa
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Beijing University of Posts and Telecommunications,China
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Tianjin Agricultural University, China
Chandrakasem Rajabhat University, Thailand
Nanyang Polytechnic, Singapore
Polytechnic University of the Philippines, Philippines
FEU Institute of Technology, Philippines
Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, India
Polytechnic University of the Philippines, Philippines
FEU Institute of Technology, Philippines
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Polytechnic University of the Philippines, Philippines
Chongqing University of Posts and Telecommunications, China